Powrót
Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI  
Dziękujemy, że nam zaufałeś. Zgromadziliśmy tu wszystkie niezbędne informacje, jak zbieramy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Podzieliliśmy je tak, by pomóc Ci szybko odnaleźć te informacje, które najbardziej Cię interesują.
Administratorem strony https://biuroprasowe.porta.com.pl oraz administratorem Twoich danych osobowych jako Użytkownika tej strony internetowej jest Porta KMI Poland Spółka akcyjna (dawniej: Porta KMI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą przy ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, KRS: 0000 838 758 .

OCHRONA PRYWATNOŚCI 

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, gdzie odnajdziesz szczegółowe informacje o tym, jakie dane, w jaki sposób i dlaczego je gromadzimy. Dowiesz się również jak chronimy dane osobowe i jak można się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych.

JAK REALIZUJEMY OCHRONĘ PRYWATNOŚCI 

Dokładamy wszelkich starań, aby na mocy obowiązującego prawa zagwarantować poufność posiadanych danych osobowych. Zebraliśmy tu informację, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje o Użytkowniku, które są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO). Zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez zgody osób, których dane dotyczą, przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych. Użytkownik poinformowany również zostanie o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych osoby.
Korzystając ze strony internetowej https://biuroprasowe.porta.com.pl , potwierdzasz pełną akceptację następujących warunków:

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych 

Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane ze stroną internetową, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania naszych serwisów. Cała zawartość serwisu jest ogólnie dostępna. Oznacza to brak konieczności rejestracji i podawania swoich danych osobowych. Dane te w postaci adresów IP urządzeń końcowych użytkowników strony przetwarzamy na podstawie naszego uprawnionego interesu administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit f RODO.
W celu otrzymywania od nas newsletteru zawierającego nasze informacje marketingowe zawarte na stronie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, przetwarzać będziemy dane osobowe Użytkownika w postaci adresu e-mail na podstawie dobrowolnej oraz świadomej zgody Użytkownika wyrażonej w postaci podania nam adresu e-mail Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Zgoda ta również będzie podstawą prawną do otrzymywania przez Użytkownika od nas komunikatów marketingowych zgodnie z art. 10 ustawy z 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne.
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale bez podania danych osobowych przez Użytkownika w postaci adresu e-mail nie będziemy mogli wysyłać do Użytkownika newsletteru.
W szczególnych przypadkach (konkursy, prośby i zapytania Użytkowników) może zachodzić potrzeba podania przez Użytkownika poszczególnych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Dane te będą przetwarzane tylko za zgodą Użytkownika tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - poprzez dobrowolne podanie tych danych przez osobę, której te dane dotyczą. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem i celem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz wymogami RODO.
Użytkownik, dobrowolnie podając swoje dane osobowe, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Zakres publikowanych informacji

Administrator strony informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom nieuprawnionym danych osobowych Użytkowników swoich stron.
Informacje umieszczone na https://biuroprasowe.porta.com.pl , nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Dane Użytkownika mogą być udostępniane przez administratora danych następującym podmiotom:W przypadku udostępnienia danych osobowych Użytkownika administrator danych wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu.
W stosunku do danych osobowych Użytkownika, administrator danych może zastosować profilowanie w zakresie i w związku ze statystyką marketingową. Administrator danych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuację osób, których dane dotyczą.

Dostęp do danych osobowych i Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO uprzejmie informujemy, że administratorem danych Użytkowników strony internetowej https://biuroprasowe.porta.com.pl jest Porta KMI Poland Spółka akcyjna (dawniej: Porta KMI Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390), KRS: 0000504087.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora danych.
Dane osobowe Użytkownika, administrator danych przechowuje nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadził lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania.
Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw za pośrednictwem poczty email, oraz poczty tradycyjnej na adres inspektora ochrony danych lub administratora danych wskazane powyżej.
Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
Strona internetowa nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku jej Użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę (takie jak adresy poczty elektronicznej Użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez naszą stronę bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Zmiany zasad zachowania poufności informacji
Zasady zachowania poufności informacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez konieczności powiadomienia Użytkowników. Wszelkie zmiany będą uwzględniać przepisy obowiązującego prawa i zostaną zamieszczone na tej stronie.

Kontakt
Administrator danych na stanowisko Inspektora Ochrony Danych powołał Pana Arkadiusza Reiter.
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres IOD_PORTA@baltis.pl
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora danych.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie i inne podobne technologie, aby doskonalić komunikację z Tobą. Przygotowana przez nas polityka opisuje kategorie plików cookie, z których korzystamy, do czego są używane oraz wskazuje konkretne pliki cookie używane na naszej stronie. Załączamy tu też linki do instrukcji, dzięki czemu możesz świadomie samodzielnie zarządzać plikami cookies.

Wykorzystanie plików cookie
Strona używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron www, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Monitorowania informacji o Użytkownikach korzystających z naszej strony internetowej dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
Google udostępniło dodatek do najpopularniejszych przeglądarek internetowych pozwalający na blokowanie działania narzędzia Google Analitics. Dodatek dostępny jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
Serwisy obce, do których linki pojawiają się na stronie mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z Politykami prywatności tych serwisów. W szczególności takie cookies to:Administrator strony nie odpowiada za poprawność Polityk prywatności oraz informacji o plikach cookies zamieszczonych na serwisach internetowych podmiotów trzecich.
Cookies identyfikuje Użytkownika strony, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody obsługi naszej strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Administratora strony w celu optymalizacji działań.
Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na poszczególnych stronach:Urządzenia mobilne:Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Powrót