Dyrektor sprzedaży i marketingu PORTA otwiera swoje mieszkanie