PORTA DRZWI z dynamicznym wzrostem obrotów i rekordowym wynikiem w I półroczu 2021 r.